Røsslyngen blomster i hyttefeltet så sterkt at du kan kjenne honninglukta.